מיצוי זכויות

האלמנות היא משבר שעוברת המשפחה, היא מותירה חלל במשפחה, ומאלצת את בן הזוג להתמודד עם מציאות חדשה. לצד הכאב והאובדן, מימוש הזכויות המגיעות לאלמן יוכל לסייע בפתרונות כספיים ושיקומיים לתמיכה במשפחה.

הזכאות לזכויות נקבעת על פי סיבת ההתאלמנות. בד"כ מבדילים בין פטירה עקב מוות טבעי/מחלה, לידה, אירוע איבה, תאונת עבודה, תאונת דרכים, מוות מתאונה אחרת. ישנם קצבאות שהאלמנים זכאים להם מביטוח לאומי, שירותי הרווחה, חברות הביטוח, ומגופים נוספים, אך מפני נבכי הבירוקרטיה נוצר מצב שאלמנים אינם מממשים את זכויותיהם.

בסייעתא דשמיא נחנך בארגון, אגף מיצוי זכויות לרווחת בני החבורה, בצוות האגף אנשי מקצוע ועורכי דין בעלי ניסיון רב בתחום, אשר עומדים לרשות האלמנים בטיפול במיצוי זכויותיהם ובצו ירושה ברגישות ובדיסקרטיות.