ביקורי בית

להיות אבא ללא אימא זה לא פשוט כלל. אחד הקשיים הכי גדולים הוא הטיפול העצמאי בילדים. לרוב על האלמן להיות מחנך, מטפל, מנקה, מסדר, מבשל וכן הלאה. בין הניסיון לאזן את העבודה והבית לבין הניסיון להיות אבא טוב, שעוזר בשיעורי הבית, מלמד ומחנך את הילדים.

כתיב בגמ' "אין אישה מתה אלא לבעלה", בא נחשוב לרגע את הקושי של האלמן שאין לא את התמיכה של אשתו עזר כנגדו והוא מתמודד לבד בגידול הילדים, הוא צריך לדאוג כל יום לארוחות חמות,סידור וניקיון הבית, גיהוץ חולצה לילד החמוד, להוציא את ילדיו מטופחים כל יום לחיידר ולבית הספר,

צוות ארגון "לא אלמן ישראל"  מקיים בסייעתא דשמיא ביקורי בית. בביקורים משוחחים ושומעים את כאב ליבם של האלמנים כדי להפיג את הבדידות ולראות במה אפשר לסייע, אם בצרכים אישיים או ביעוץ ומיצוי זכויות, בניהול משק הבית, בארוחות צהריים חמות, ארגון סעודות שבת וחג ועוד..

כמו"כ בעת שמחה צוות הארגון עומד לימין האלמן בסידור ובהכנות, בקניית הביגוד ליתומים, ובסיוע לפי הצורך