גדולי הדור מברכים

הבטחת שר התורה
מרן רבי חיים קנייבסקי שליט“א:

"מידה כנגד מידה למי שיעזור ליתומים"

כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א

כ"ק האדמו"ר מדז'יקוב שליט"א

הגאון רבי שמעון גלאי שליט"א

המקובל הרב יחיאל אבוחצירא שליט"א

המלצה מהרב ישראל זושא הלוי הורביץ שליט"א

המלצה מהרב אהרון טויסיג שליט"א

המלצה מהרב ברוך שטרנבוך שליט"א